Gemeentelijke belastingen 2024 in de regio Haarlem: Wat betekent dit voor jou als huiseigenaar?

Leef bewust Leef dichtbij Leef je leven

In Nederland ervaren huiseigenaren jaarlijks de impact van gemeentelijke belastingen, die deel uitmaken van de woonlasten. Recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis heeft aangetoond dat deze lasten in het jaar 2024 aanzienlijk stijgen. Wat betekent dit voor jou als huiseigenaar en wat kun je verwachten?

 

 

 

 

Stijgingspercentages

Het onderzoek onthult dat in maar liefst 94 gemeenten de gemeentelijke woonlasten dit jaar de grens van €1.000 overschrijden, een opvallende stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De gemiddelde stijging van de aanslag gemeentelijke woonlasten bedraagt maar liefst 5,9%. Voor huiseigenaren met een meerpersoonshuishouden betekent dit een toename van €53 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Een van de belangrijkste componenten van de gemeentelijke woonlasten is de onroerendezaakbelasting (ozb), die dit jaar gemiddeld met 5,9% stijgt. Daarnaast zien we ook aanzienlijke stijgingen in de afvalstoffenheffing (6,1%) en de rioolheffing (5,3%). Deze stijgingen zijn hoger dan de gemiddelde stijging van de WOZ-waarden van woningen, wat kan leiden tot bezwaren van huiseigenaren bij gemeenten.

 

Stijgingsverschillen tussen Gemeenten

Het is interessant om te zien hoe deze stijgingen zich manifesteren in verschillende gemeenten. Zoals verwacht zijn er grote variaties, waarbij sommige gemeenten aanzienlijk hogere stijgingen noteren dan andere. In Haarlem en Heemstede is de gemiddelde stijging 9%, terwijl deze stijging in lasten veel lager is in Bloemendaal en Zandvoort met 3% en in de gemeente Velsen slechts 1%.

Een belangrijke factor die bijdraagt aan deze stijgingen is de nieuwe systematiek van het gemeentefonds, waardoor ruim 80% van de gemeenten in de komende jaren tekorten op hun begrotingen verwachten.

 

Bewustzijn en Bezwaarmogelijkheden

Het is raadzaam voor huiseigenaren om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom gemeentelijke belastingen in hun gemeente. Controleer regelmatig of jouw WOZ-waarde correct is vastgesteld en blijf op de hoogte van eventuele bezwaarmogelijkheden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de gepresenteerde informatie gebaseerd is op gegevens verstrekt door gemeenten en onderzoeksinstanties. De impact van gemeentelijke belastingen kan per gemeente verschillen, dus het is verstandig om specifieke informatie voor jouw gemeente te raadplegen.

Als makelaarskantoor staan wij klaar om jou te ondersteunen en te adviseren bij vragen over gemeentelijke belastingen en andere aspecten van het kopen of verkopen van een woning. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of advies op maat.

Gerelateerde berichten

Leef groots
Lees meer
Leef dichtbij
Lees meer
About Leef
Lees meer
Leef je droom
Lees meer
About Leef
Lees meer