Gespecialiseerd in jaren '30 woningen
Menu
info@leefmakelaars.nlMail ons 023 5519006Bel ons 06 30250224App ons EnglishSet language to English

TIPS VOOR HUISEIGENAREN

Handige tips en interessante informatie voor huiseigenaren over de volgende onderwerpen:

 • Gemeente informatie
 • WOZ-beschikking
 • Vereniging van huiseigenaren
 • Financiële tips
 • Bescherming tegen inbraak
   

Gemeente informatie
Ga je verhuizen of ben je net verhuisd? Geef dit dan door aan bij de gemeente. Op de website van de gemeente staat niet alleen hoe je je verhuizing moet aangeven maar ook hoe je bijvoorbeeld direct een parkeervergunning kan aanvragen of wijzigen, als dat gewenst is. Check de gemeente website voor meer info en tips.

WOZ-beschikking
De WOZ-waarde is de door de gemeente getaxeerde waarde van een woning op basis van woningtype, ligging, oppervlakte en verkoopwaarde in de buurt. Jouw WOZ-beschikking, het taxatieverslag en je aanslagbiljet kun je inzien op de website van Concensus, dit bedrijf verzorgt de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en belastingaanslagen. Op de website kun je tevens ook bewaar indienen.
 

Vereniging van huiseigenaren

Er zijn 2 vormen van een Vereniging van huiseigenaren (VvE)
1| Bestuur en beheer VvE
De Vereniging van Eigenaren (VvE) bestaat uit een groep van eigenaren, een bestuur en commissies. De VvE heeft een aantal verplichtingen. Zo moet er minstens één keer per jaar vergaderd worden, moet er een reservefonds worden gecreëerd en een jaarrekening worden opgesteld. De VvE kan het bestuur of beheer (deels) uitbesteden of hiervoor een VvE-lid kiezen. Het bestuur zorgt er o.a. voor dat de besluiten uit de VvE-vergadering worden uitgevoerd.

2| Slapende VvE
Het kan zijn de VvE slapende is. Er wordt dan bijvoorbeeld niet vergaderd of niet gereserveerd voor onderhoud. Het kan zijn dat je dan eenmalig een groot bedrag moet storten als er iets gerepareerd moet worden aan het complex. Vereniging Eigen Huis heeft een stappenplan waarmee je een slapende VvE eventueel nieuw leven ik kunt blazen.

Financiële tips
Met een eigen woning heb je een aantal vaste lasten. We zetten de kosten voor je op een rij:

 • Hypotheek en aflossing
 • Woonverzekeringen
 • Belastingen en heffingen
 • Onderhoud
 • Gas, water en elektra
 • Servicekosten (appartement)
 • Canon erfpacht

Hypotheek en aflossing
De bruto hypotheeklasten bestaan uit rente, aflossing en premie. Deze lasten mogen niet te hoog zijn in relatie tot je inkomen. Houd er bij het afsluiten van een hypotheek rekening mee dat een inkomensdaling, door veranderingen in de toekomst, mogelijk is en zorg ervoor dat er voldoende overblijft voor andere uitgaven.

Woonverzekeringen
Als eigenwoningbezitter heb je goede woonverzekeringen nodig. Denk hierbij aan:

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Inboedel- en opstalverzekering
 • Woonlastenverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering

Daarnaast zijn de overlijdensrisicoverzekering en de kapitaalverzekering meestal gekoppeld aan de hypotheek.

 • Belastingen en heffingen
  Belastingen en heffingen vormen een grote kostenpost, zoals:
 • Eigenwoningforfait (inkomstenbelasting)
 • Onroerendezaakbelasting (ozb)
 • Gemeentelijke- en waterschapsbelasting (riool- en afvalstoffenheffing en waterschapslasten)
 • Eventueel bouwleges

Verschillende belastingen en heffingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. Wie een huis bezit, mag bepaalde kosten aftrekken van het inkomen in box 1. De bekendste aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek. Koop je een bestaande woning? Dan betaal je overdrachtsbelasting, voor meer informatie hierover, kijk op: https://www.eigenhuis.nl/belastingen

Onderhoud
De kosten voor onderhoud aan de je woning kunnen sterk variëren. Het bouwjaar en de staat van de woning zijn belangrijke factoren die bepalen hoeveel je betaalt aan onderhoud. Ook als je een huis koopt dat in goede staat verkeert, moet je rekening houden met maandelijkse onderhoudskosten om het huis in goede staat te houden. Denk bij het doorlopende onderhoud aan het schilderen van de buitenkant van de woning of de aanpak van houtrot.

Welke kosten komen er kijken bij het onderhoud van uw woning? Lees meer: https://www.eigenhuis.nl/onderhoud

Gas, water & elektra
Het verbruik van gas, elektriciteit en water hangen mede af van de grootte van de woning en de samenstelling van het huishouden. Bij gas en elektriciteit spelen ook de tarieven van de energieleverancier een rol. Het loont de moeite om je hier eens goed in te verdiepen en verschillende energieleveranciers te vergelijken.

Servicekosten (appartement)
Ben je eigenaar van een appartement? Dan deel je gemeenschappelijke kosten en schulden met andere eigenaren in het complex door maandelijks servicekosten te betalen aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Die bepaalt ook de hoogte van de kosten.

Voordat je een bestaand appartement koopt:

 • Vraag naar de staat van onderhoud van het complex en de meerjarenplanning
 • Controleer of de VvE voldoende geld in reserve heeft om onderhoud uit te voeren
 • Ga na of je geen schuld (bijvoorbeeld achterstallige betaling van servicekosten) overneemt van de verkoper

Canon erfpacht
Als je een woning hebt met erfpacht, heb je het recht om de grond inclusief de woning te gebruiken. Hiervoor betaal je een vergoeding aan de gemeente of de particuliere grondeigenaar: de erfpachtcanon. Hiervoor betaal je maandelijks of jaarlijks een canon, hierdoor zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar.
De canon staat niet voor altijd vast. Loopt de erfpachtperiode af, dan kun je met forse verhogingen te maken krijgen. De erfpacht afkopen is ook een mogelijk. Let wel, dit is niet aftrekbaar. Als je hiervoor een lening aangaat, dan is de rente over die lening onder voorwaarden wél aftrekbaar.

Bescherming tegen inbraak
Verklein de kans op inbraak met de volgende tips:

 • Ga voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
 • Schaf een goede kwaliteit hang- en sluitwerk aan!
 • Belangrijk voor het PKVW zijn o.a. goed hang- en sluitwerk (SKG-keurmerk).
 • Woon je afgelegen? Of heb je waardevolle spullen? Overweeg een alarmsysteem.
 • Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen.
 • Bekijk de situatie om je huis.
 • Voorkom dat inbrekers via aanbouw, schutting of losstaande kliko de eerste verdieping van het huis kunnen bereiken.
 • Zorg dat alle ramen boven zijn voorzien van goed hang- en sluitwerk.
 • Let ook op kleine raampjes.
 • Een kleine inbreker heeft slechts een opening van 15 centimeter nodig.
 • Laat bij vakantie of andere afwezigheid een bewoonde indruk achter. Dat kan door lampen met timers.
 • Denk daarbij aan lampen die aangaan door bewegingsdetectie. Niet alleen voor buitenlampen, maar ook voor binnenlampen.
 • Draai de voordeur op slot als je even de deur uit gaat.

 

Benieuwd wat Leef! Makelaars voor jou kan betekenen?
Kom dan eens langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij staan je graag te woord. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Remodal