Gespecialiseerd in jaren '30 woningen
Menu
info@leefmakelaars.nlMail ons 023 5519006Bel ons 06 30250224App ons EnglishSet language to English

Wanneer komt er nou eigenlijk een overeenkomst tot stand bij het aan- of verkopen van een woning?

23-12-2021 | Leef! Makelaars

Voorheen was een overeenkomst bindend wanneer een verkoper een deal sloot met een koper. Ookal was deze mondeling. Daar is in 2003 verandering in gekomen, toen is in de wet opgenomen dat een overeenkomst (we hebben het hier voor de duidelijkheid over een aankoop/verkoop van een woning door particulieren) schriftelijk moet worden aangegaan; men noemt dit in juridische taal het schriftelijkheidsvereiste.

Vanaf dat moment was een mondelinge koopovereenkomst inzake de koop van een woning dus niet meer bindend. Ook is toen de wettelijke bedenktijd opgenomen in de wet (voor de liefhebber; artikel 2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7). Hierin wordt omschreven dat de koper gedurende drie dagen na ontvangst van de door beide partijen ondertekende koopakte zich mag bedenken, de zogenaamde cooling off period en dus de koopovereenkomst kosteloos en zonder opgave van reden in die periode mag ontbinden. Pas na die 3 dagen (die 3 dagen kunnen trouwens ook langer zijn, want als je bijvoorbeeld op woensdag tekent, heb je zelfs 5 dagen bedenktijd. Het weekend telt namelijk als 1 dag en de bedenktijd mag ook niet eindigen in het weekend of op een feestdag) is er pas een bindende overeenkomst (eventuele ontbindende voorwaarden buiten beschouwing gelaten). Let op, de verkopende partij heeft geen bedenktijd, slechts de koper. Maar omdat nu dus het schriftelijkheidsvereist geldt, kan een verkoper niet gehouden worden aan het mondeling sluiten van een deal, ook al is deze per mail bevestigd of is er bijvoorbeeld een concept van de koopakte verstuurd. Pas na het ondertekenen van de koopakte, is de overeenkomst voor de verkoper bindend.

Na het opnemen van eerder genoemde artikel uit het BW, was het nog een lange periode onzeker of de bedenktijd alleen voor de koper geldig was of ook voor de verkopende partij. Daar is pas 8 jaar later duidelijkheid over gekomen door een uitspraak van de Hoge Raad, namelijk dat als de verkoper weigert een koopakte te ondertekenen (omdat er bijvoorbeeld later nog een hoger voorstel is gedaan door een andere koper) daartoe niet gedwongen kan worden, omdat de wet hem daartoe niet verplicht.


Maar pas op, indien je namelijk als particuliere verkoper verkoopt aan een professionele koper is er geen vormvereiste, met andere woorden, dan is een mondelinge overeenstemming ook rechtsgeldig en kan je als verkoper worden gedwongen tot het sluiten van een schriftelijke overeenkomt! Let dus goed op met wat voor partij je zaken doet, betreft het een particuliere koper of betreft het een professionele partij?

Kortom, hebben we te maken met zowel particuliere kopers als particuliere verkopers, dient er eerst door beide partijen een koopakte getekend te worden. Zodra verkoper heeft getekend, kan die zich niet meer terugtrekken en wanneer de bedenktijd verlopen is, kan de koper zich niet meer terugtrekken (behoudens eventuele ontbindende voorwaarden).

Indien je na het lezen hierover nog vragen hebt, staan wij bij Leefmakelaars voor je klaar!

Bron: NVM

Remodal