Gespecialiseerd in jaren '30 woningen
Menu
info@leefmakelaars.nlMail ons 023 5519006Bel ons 06 30250224App ons EnglishSet language to English

Een goede fundering, de belangrijke basis voor een goed huis.

19-05-2020 | Leef! Makelaars

 

Het belang van een goede fundering

Een belangrijk aandachtspunt bij het kopen van een woning is de fundering. De fundering is de basis, ofwel het fundament waarop het huis gebouwd is. Hierop rust het gewicht van de woning, dus het is van belang dat het in goede staat is. Er zijn 4 verschillende soorten funderingen die het meest bij woningen zijn toegepast: namelijk een fundering op staal, op houten palen, op betonnen palen en op houten palen met betonopzetter. In Haarlem heb je buurten waar één van deze funderingen het meeste voorkomt, maar dit kan per straat en soms zelfs in een straat verschillend zijn.

 

De ondergrond en funderingsmethodes

Welke funderingsmethode is gebruikt is afhankelijk van de samenstelling van de grond onder de woning. Aangezien de fundering het huis moet kunnen dragen, moet de grond de fundering en daarmee de woning kunnen dragen. De grond moet anders gezegd voldoende draagkrachtig zijn. Zand is bij uitstek een draagkrachtige grondsoort. In veel gevallen ligt de draagkrachtige laag aan de oppervlakte en kan men een fundering op staal toepassen. Overigens is de term ‘op staal’ ietwat verwarrend. Dit type fundering heeft namelijk niets te maken met het materiaal staal. In feite houdt het bij woningen een trapsgewijs gemetselde fundering in of een betonvoet. Wanneer deze laag echter dieper gelegen is. zal men gebruik moeten maken van een palenfundering om toch gebruik te kunnen maken van deze draagkrachtige grond. Dit is het geval bij bijvoorbeeld klei- of veengrond. Door middel van heien, maar ook schroeven en boren worden de palen in de grond aangebracht.

De verschillende typen funderingen brengen verschillende risico’s met zich mee, dus het is belangrijk om waar mogelijk te achterhalen welke fundering van toepassing is op de woning die je wilt kopen en je over deze soort fundering te laten informeren. Een makelaar kan hierbij van grote waarde zijn.

 

Fundering op houten palen

Een ander type fundering is die op houten palen. In tegenstelling tot een fundering op staal vormt deze een groter risico op problemen. Fundering op houten palen werd voor 1970 veelal toegepast en de palen werden gemaakt van grenen- of vurenhout.

Twee soorten problemen die hierbij kunnen voorkomen zijn paalrot en palenpest. Paalrot houdt in dat er schimmelaantasting ontstaat doordat de bovenkant van de palen door een fluctuerend grondwaterpeil droog komen te liggen. De fundering verliest hierdoor haar draagvermogen en de woning kan deels scheefzakken. Bij palenpest gaat het om een aantasting van de palen door bacteriën, ook als de palen onder water staan. Dit komt met name voor bij grenenhouten palen en is dus niet afhankelijk van droogstand. In Haarlem komen zowel problemen met palenpest en paalrot voor.

 

Vanaf 1970 werden woningen in plaats van op houten palen, steeds vaker op betonnen palen gefundeerd. In Haarlem is er in enkele wijken zelfs al in de jaren ‘30 van de 20e eeuw op deze wijze gefundeerd. Deze zijn bestand zijn tegen water en kunnen niet worden aangetast door schimmels en ongedierte.

Een tussenvariant zijn de houten palen met betonopzetter. Hierbij wordt er een betonnen ‘kop’ op de bovenkant van de houten paal geplaatst, waardoor een fluctuerende grondwaterstand geen negatieve gevolgen heeft.

 

Fundering 'op staal'

Bij een fundering op staal kun je te maken krijgen met (ongelijke) verzakkingen van de bodem en daarmee het pand. Deze verzakkingen van de grond kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat de zandplaat waarop de fundering rust te dun is, maar ook wanneer de fundering toch op een klei- of veenlaag is gebouwd. Als de grondwaterstand lager wordt, klinkt de grond in en is dan niet meer draagkrachtig genoeg, waardoor de woning kan verzakken. Ook een te hoge belasting van de fundering kan tot verzakkingen leiden. Iets om rekening mee te houden als je de woning wilt op- of uitbouwen.

 

Het belang van goed onderzoek

Je kunt funderingsproblemen onder andere herkennen aan bepaalde scheuren in buitenmuren, scheve vloeren en een niveauverschil tussen de woning en de stoep, maar volledig uitsluitsel is helaas moeilijk te krijgen en ook een bouwkundige keuring zal daar niet altijd voldoende inzicht in kunnen bieden.

Gelukkig is er met de meerderheid van de funderingen van woningen niets aan de hand en zelfs al zijn er problemen dan is funderingsherstel veelal mogelijk. De kosten van het funderingsherstel zijn heel verschillend en kunnen - indien de gehele woning opnieuw dient te worden gefundeerd - erg oplopen.

Laat je dus vooral niet meteen afschrikken als het om een twijfelachtige fundering gaat, maar laat je goed informeren door een NVM-aankoopmakelaar als je een woning wilt kopen. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze makelaar Willemijn Balm, zij vertelt je graag meer.

 

Bronnen: Joost de Vree, KCAF, Vereniging Eigen Huis

Remodal