Gespecialiseerd in jaren '30 woningen
Menu
info@leefmakelaars.nlMail ons 023 5519006Bel ons 06 30250224App ons EnglishSet language to English

HAARLEM, Obistraat 46
570.000

HAARLEM

Obistraat 46

570.000

Oplevering: in overleg

verkocht

Details

Type woning
Woonhuis
Soort woning
Eengezinswoning
Bouwjaar
1932
Oppervlakte
110m2
Aantal kamers
6
Buitenruimte
Achtertuin - zuid
voortuin
Onderhoud
Goed
Energie label
C
Pluspunten
Aan rustige weg, in woonwijk
Berging
Vrijstaand hout
Garage
Geen garage
Neem contact met ons op

Omschrijving

Zoek je een mooie gezinswoning met een leuke speeltuin voor de deur? Kom dan snel kijken!

De Obistraat 46 is een ruime woning met een prettige tuin op het zuiden en heeft vijf slaapkamers. De luxe badkamer met ligbad, douche en tweede toilet maakt het helemaal af. Schuin aan de overkant ligt een grote speeltuin waar je kinderen lekker kunnen spelen. De straat is doodlopend voor auto's waardoor er maar weinig verkeer is.

Ruime woonkamer met open keuken
Na de hal met het toilet gepasseerd te zijn kom je in de ruime woonkamer. Aan de voorkant van de woning vind je een jaren '30 erker met glas in lood erboven. Door de aanbouw beschik je over een keuken van ruim 6 meter lang. Via de open keuken of de openslaande deuren vanuit de woonkamer kan je in de tuin komen. Doordat de tuin richting het zuiden staat komt er veel zon binnen. Aan de achterkant van de tuin kan je de berging met overkapping vinden. Ook is er een achterom voor fietsen.

Luxe badkamer
De moderne badkamer is recent vernieuwd en voorzien van alle luxe die je zou willen. De afwerking, het tegelwerk, kranen en sanitair zijn met aandacht op elkaar afgestemd.
Daarnaast zijn er drie slaapkamers waarvan twee goed van formaat. Op de tweede verdieping zijn er nog twee goede slaapkamers en een ruime overloop. Alles voelt licht aan door de dakramen en dakkappelen.

Kortom, een uitstekende gezinswoning in een erg populaire buurt met veel sterke punten:
• Leuke sfeervolle details zoals een erker, glas-in-lood en openslaande deuren
• Ruime en lichte woonkamer van ruim 25m2 groot met een open keuken in de aanbouw
• Zonnige tuin op het zuiden
• Modern luxe badkamer compleet met inloopdouche, ligbad en tweede toilet
• Vijf slaapkamers
• Speeltuin voor de deur
• Leuke en gezellige buurt


Indeling, afmetingen en woning in 3D!
Beleef deze woning nu alvast virtueel, in 3D. Loop door de woning heen, kijk van een afstand of zoom in. Onze virtuele tour, de -360 graden- foto's, de video en de plattegronden geven je een compleet beeld van de indeling, afmetingen en het design.


Sonneborn terrein
Projectontwikkelaar VORM wil het voormalige Sonnebornterrein herontwikkelen tot een hoogwaardig woonmilieu met circa 150 woningen waaronder een gezinsopvang, commerciële voorzieningen en een inpandige parkeergarage met op het dek een openbaar (toegankelijk) park en nog twee kleinere groene gebieden. Ten behoeve van dit project is een ontwerpstedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. VORM heeft binnen deze kaders een voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan opgesteld. De planning is om in 2024 te gaan bouwen.


Leef! heerlijk in de Indischebuurt-Zuid
In deze buurt woon je lekker centraal met werkelijk alle woonvoorzieningen nabij. Een veilige en populaire buurt met een groot aanbod aan basis- en middelbare scholen, kinderopvang, speeltuinen, sportverenigingen, zwembad en bibliotheek, ze zijn allemaal dichtbij.

Alle soorten en type winkels zijn in de buurt, zoals aan het Soendaplein met winkelstraat Cronjé, of aan de Planetenlaan, of aan het vernieuwde winkelcentrum Marsmanplein. Toko’s en restaurantjes zijn dichtbij en op donderdag is er een gezellige markt in de Floresstraat. Ook aan recreatie is er geen gebrek, op loopafstand ligt het fraaie Schoterbospark en het beschermde natuurgebied De Hekslootpolder, waar je heerlijk kunt fietsen, wandelen en ontspannen.

Wil je de stad uit? Goede busverbindingen en haltes zijn bijna letterlijk om de hoek. Het NS station en de oude binnenstad zijn op korte fietsafstand (ca. 10 min). Maar ook de centrale ligging tussen de uitvalswegen Schoterbrug (A9) of de randweg richting Alkmaar maakt het wonen hier gewild en populair.


Goed om te weten:
- Bouwkundig gekeurde woning, rapport ter inzage
- Woonoppervlakte: ca. 109.9m2 (NEN- meetrapport)
- Gebouwd rond 1932 op 118m2 eigen grond met een fundering van houten palen met betonopzetter
- Elektrische vloerverwarming in de badkamer en centrale verwarming en warm water via Remeha C.V.-ketel uit 2014 en close-in-boiler
- Energielabel: C, voorzien van muur- en dakisolatie en isolerende beglazing
- Oplevering in overleg

-English-

Looking for a nice family home with a fun playground right outside your door? Then come take a quick look!

Obistraat 46 is a spacious home with a pleasant south-facing garden and has five bedrooms. The luxurious bathroom with bath, shower and second toilet completes it all. Diagonally across the street is a large playground where your children can play nicely. The street is dead end for cars so there is very little traffic.

Spacious living room with open kitchen
After passing the hall with the toilet you enter the spacious living room. At the front of the house there is a 1930s bay window with stained glass above. Because of the extension you have a kitchen of over 6 meters long. Through the open kitchen or the French doors from the living room you can enter the garden. Because the garden faces south there is a lot of sunshine. At the back of the garden you can find the shed with roof. There is also a back entrance for bicycles.

Luxury bathroom
The modern bathroom was recently renovated and equipped with all the luxury you could want. The finish, tiling, faucets and plumbing are carefully matched.
In addition, there are three bedrooms, two of which are of good size. On the second floor there are two more good bedrooms and a spacious landing. Everything feels light because of the skylights and dormer windows.

In short, an excellent family home in a very popular neighborhood with many strong points:
- Nice attractive details such as a bay window, stained glass and French doors
- Spacious and bright living room of over 25m2 with an open kitchen in the annex
- Sunny south facing garden
- Modern luxury bathroom complete with shower, bathtub and second toilet
- Five bedrooms
- Playground in front of the door
- Nice and cozy neighborhood

Sonneborn grounds
Project developer VORM wants to redevelop the former Sonneborn terrain into a high-quality residential environment with approximately 150 homes including a family shelter, commercial facilities and an indoor parking garage with a public (accessible) park on the deck and two more smaller green areas. A design urban program of requirements was drawn up for this project. VORM has prepared a preliminary design of the urban development plan within these frameworks. Construction is scheduled to begin in 2024.

Live in the Indischebuurt-Zuid
In this neighborhood, you live nice and central with really all residential facilities nearby. A safe and popular neighborhood with a wide range of primary and secondary schools, child care, playgrounds, sports clubs, swimming pool and library, they are all close by.

All kinds and types of stores are nearby, such as at Soendaplein with shopping street Cronjé, or at Planetenlaan, or at the renovated Marsmanplein shopping center. Tokos and restaurants are nearby, and on Thursdays there is a lively market in Floresstraat. There is also no shortage of recreation, within walking distance is the beautiful Schoterbospark and the protected nature reserve De Hekslootpolder, where you can enjoy cycling, walking and relaxing.

Want to get out of town? Good bus connections and stops are almost literally around the corner. The NS railway station and the old city center are a short bike ride away (about 10 min). But also the central location between the arterial roads Schoterbrug (A9) or the ring road towards Alkmaar makes living here desirable and popular.


Good to know:
- Architectural survey of the house, report available for inspection.
- Living area: approx 109.9m2 (NEN measurement report)
- Built around 1932 on 118m2 own land with a foundation of wooden posts with concrete overlay
- Electric underfloor heating in the bathroom and central heating and hot water via Remeha C.V. boiler from 2014 and close-in boiler
- Energy label: C, equipped with wall and roof insulation and insulating glazing
- Delivery in consultation

Layout, dimensions and design in 3D!
Experience this house virtually now, in 3D. Walk through the house, look from a distance or zoom in. Our virtual tour, the -360 degree- photos, the video and the floor plans show you a complete impression of the layout, dimensions and design.
Meer informatie

Foto's

Plattegrond

Kaart

Streetview

Remodal