Gespecialiseerd in jaren '30 woningen
Menu
info@leefmakelaars.nlMail ons 023 5519006Bel ons 06 30250224App ons EnglishSet language to English

HAARLEM, Frans Halsstraat 8
1.150.000

HAARLEM

Frans Halsstraat 8

1.150.000

Oplevering: in overleg

verkocht

Details

Type woning
Woonhuis
Soort woning
Herenhuis
Bouwjaar
1881
Oppervlakte
274m2
Aantal kamers
8
Buitenruimte
Achtertuin - zuidwest
Onderhoud
Goed
Energie label
A
Pluspunten
In centrum
Garage
Geen garage
Neem contact met ons op

Omschrijving

-English below-

Sluitingstermijn: dinsdag 16 mei om 12.00 uur.

Leef! Uniek in deze monumentale officierswoning aan de brede en lommerrijke Frans Halsstraat 8 in Haarlem.

Dit royale karakteristieke herenhuis uit 1880 met maar liefst 274 m2 woonoppervlakte is door de perfecte basis helemaal klaar voor de toekomst. Bovendien biedt de riante en heerlijke achtertuin van bijna 18 meter diep op het zuidwesten een oase van rust en groen midden in de stad.

Door de statige uitstraling van de voorgevel, het prachtige in ere herstelde trappenhuis, de hoge ramen en plafonds, de originele paneeldeuren, de haarden en marmeren schouw voel je de sfeer van weleer uit de 19e eeuw als je door de woning loopt.

Dit heerlijke familiehuis is vanaf 2018 onder architectuur duurzaam verbouwd en over alle details is grondig nagedacht: de technische installaties met een warmtepomp, de uitgebreide elektrische installatie, de warmteterugwininstallatie, volledig geïsoleerd etc. Wat betreft de finishing touch: Meerdere slaapkamers, de luxe badkamer op de tweede verdieping en ook het souterrain met heerlijke woonkeuken en zijn instap klaar. Verder kan de toekomstige koper zelf nog een aantal keuzes kan maken ten aanzien van o.a. de afwerking van de woonetage, de tweede badkamer, de verdere wand- en vloerafwerking enzovoorts.

Kortom, kom maak een afspraak om binnen te komen kijken! Tijdens een bezichtiging is goed voor te stellen hoe deze woning jouw droomhuis kan worden.

Dit royale monumentale herenhuis heeft tal van sterke punten:
• Veel originele details zoals de fraaie paneeldeuren, hoge plafonds en ramen, haarden en een prachtig trappenhuis.
• De grote raampartijen zorgen voor een mooie lichtinval.
• Wonen op 274 m2 verdeeld over 4 woonlagen.
• Tuingerichte riante luxe woonkeuken in het souterrain.
• 5 ruim bemeten slaapkamers en 2 badkamers (1 reeds klaar).
• Zonnige diepe achtertuin op het zuidwesten met uniek aangrenzend gemeenschappelijk pleintje.
• Professioneel aangelegde technische installaties met o.a. warmtepomp met hydrobox, warmteterugwininstallatie (douche en ventilatie), lage temperatuur radiatoren en deels vloerverwarming.
• Energielabel A: Zeer energiezuinig door de vele energiebesparende c.q. isolerende maatregelen en bovendien gasloos.
• Achterzijde volledig voorzien van nieuwe houten kozijnen en ramen, voorzijde voorzien van de originele kozijnen met nieuwe schuiframen.
• Gehele hoofddakbedekking vervangen en geïsoleerd.
• Achtergevel gerenoveerd en geïsoleerd, vloerisolatie en HR++ glas toegepast.
• Enkelbestemming gemengd 1; wonen en werken aan huis.
• Op toplocatie aan een brede straat vlakbij het gezellige centrum van Haarlem, op loopafstand van winkels, de mooie Schotersingel en groene Bolwerken.
• Nog geen 500 meter lopen vanaf het treinstation, binnen 20 minuten sta je op Amsterdam CS.
• De duinen en het strand op slechts 25 minuten fietsen!

Indeling, afmetingen en woning in 3D!
Beleef deze woning nu alvast virtueel, in 3D. Loop door de woning heen, kijk van een afstand of zoom in. Onze virtuele tour, de -360 graden- foto's, de video en de plattegronden geven je een compleet beeld van de indeling, afmetingen en het design.

Ligging:
Leef! en woon heerlijk in het centrum van Haarlem in de Frans Halsbuurt. Hier woon je centraal op een toplocatie, op loopafstand van het station en het gezellige centrum van Haarlem en om de hoek de groene Bolwerken en het water van de Schotersingel. Kinderen kunnen veilig spelen op het aan de achtertuin grenzende gelegen gemeenschappelijke pleintje.
In de buurt zijn er veel winkels te vinden zoals winkelstraat Cronjé (met vele leuke speciaalzaken, diverse horeca en een grote AH) of winkelcentrum Spaarneboog (met Vomar, Action en sportcentrum).
Daarnaast is er een goed aanbod aan scholen, kinderopvang en buurtspeeltuin, je vindt het allemaal de buurt. Trein- en busstation, de gezellige oude binnenstad, de Stadskweektuinen, het Spaarne en de monumentale Ripperdakazerne, het ligt allemaal op korte loopafstand. De duinen, het strand en de zee bevinden zich op nog geen half uur fietsen en ga je liever met de auto? De belangrijkste uitvalswegen bereik je binnen enkele minuten rijden. Kortom, een heerlijke buurt om te wonen en te leven.

Goed om te weten:
- Woonoppervlakte: ca. 274 m2 (NEN- meetrapport).
- Gebouwd rond 1881 op 233 m2 eigen grond.
- Vloer- verwarming en warm water via warmtepomp (Mitsubishi Electric, Ecodan 2018).
- WTW ventilatiesysteem met dubbele unit en WTW-douchesysteem.
- Energielabel: A, voorzien van dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie en isolerende HR++ beglazing.
- Voorzien van nieuwe dakbedekking en voorbereid voor zonnepanelen.
- Gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht.
- Fundering op staal (=geen houten palen).
- Oplevering in overleg.
- Recht van gunning van toepassing

-English-

Leef! Unique in this monumental officer's house on the wide and leafy Frans Halsstraat 8 in Haarlem.

This spacious characteristic townhuis from 1880 with no less than 274 m2 of living space is thanks to the perfect base completely ready for the future. Moreover, the spacious and lovely backyard of almost 18 meters deep on the southwest offers an oasis of peace and green in the middle of the city.

The stately appearance of the front facade, the beautifully restored staircase, the high windows and ceilings, the fireplaces, the original panel doors and marble fireplace make you feel the atmosphere of yesteryear from the 19th century as you walk through the house.

This lovely family home has been sustainably renovated under architecture from 2018 and every detail has been thoroughly thought of: the technical installations with a heat pump, the extensive electrical installation, the heat- recovery system, fully insulated etc. As for the finishing touches: several bedrooms, the luxury bathroom on the second floor and also the basement with lovely kitchen and are ready to move in. Furthermore, the future buyer can still make a number of choices regarding the finishing of the living floor, the second bathroom, further wall and floor finishes and so on.

In short, make an appointment to come and take a look inside! During a viewing it is easy to imagine how this house can become your dream home.

This spacious beautiful monumental home has many strong points:
- Many original details such as the beautiful panel doors, high ceilings and windows, fireplaces and characteristic staircase.
- The large windows provide beautiful light.
- Living on 274 m2 spread over 4 floors.
- Garden-oriented spacious luxury kitchen in the basement.
- 5 spacious bedrooms and 2 bathrooms (1 already finished).
- Sunny deep backyard facing southwest with unique adjacent community square.
- Professionally installed technical equipment including heat pump with hydrobox, heat recovery system (shower and ventilation), low temperature radiators and partial floor heating.
- Energy label A: Very energy efficient through the many energy saving or insulating measures and also gas free.
- The back side has new wooden frames and windows, the front side has the original frames with new sliding windows.
- Entire main roof replaced and insulated.
- Back facade renovated and insulated, floor insulation and HR++ glass applied.
- Single destination mixed 1; living and working at home.
- On prime location on a wide street near the center of Haarlem, within walking distance of stores, the beautiful Schotersingel and green Bolwerken.
- Less than 500 meters walk from the train station, within 20 minutes you are at Amsterdam CS.
- The dunes and beach just 25 minutes by bike!

Layout, dimensions and home in 3D!
Experience this home virtually, in 3D. Walk through the house, look from a distance or zoom in. Our virtual tour, the -360 degree- photos, the video and the floor plans give you a complete picture of the layout, dimensions and design.

Location:
Live! and live wonderfully in the center of Haarlem in the Frans Halsbuurt. Here you live centrally in a prime location, within walking distance of the station and the center of Haarlem and around the corner the green Bolwerken and the water of the Schotersingel. Children can play safely on the common square adjacent to the backyard.
Nearby there are many stores such as shopping street Cronjé (with many nice specialty stores, various restaurants and a large AH) or shopping center Spaarneboog (with Vomar, Action and sports center).
In addition, there is a good range of schools, child care and playground, you will find it all the neighborhood. Train and bus station, the cozy old town, the Stadskweektuinen, the Spaarne and the monumental Ripperdakazerne, it is all within short walking distance. The dunes, the beach and the sea are less than half an hour away by bike and do you prefer to go by car? The main highways can be reached within a few minutes drive. In short, a wonderful neighborhood to live in.

Good to know:
- Living area: approx. 274 m2 (NEN-measurement report).
- Built around 1881 on 233 m2 private ground.
- Floor heating and hot water via heat pump (Mitsubishi Electric, Ecodan 2018).
- WTW ventilation system with double unit and WTW shower system.
- Energy label: A, equipped with roof insulation, floor insulation, facade insulation and insulating HR++ glazing.
- Equipped with new roofing and prepared for solar panels.
- Municipal monument and protected townscape.
- Brick foundation (no wooden posts).
- Delivery in consultation.
- Right of award applicable
Meer informatie

Foto's

Plattegrond

Kaart

Streetview

Remodal