Gespecialiseerd in jaren '30 woningen
Menu
info@leefmakelaars.nlMail ons 023 5519006Bel ons 06 30250224App ons NederlandsZet de taal op Nederlands

LEEF! MAKELAARS PRIVACYVERKLARING (algemeen)

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Leef! Makelaars-Taxateursbedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet.

 Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Leef! Makelaars-Taxateurs de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Leef! Makelaars 

Staten Bolwerk 2a 

2011 ML HAARLEM 

KvK: 34269129 

E-mailadres: info@leefmakelaars.nl 

Telefoonnummer: 023 5519006   

Jochum Steur is Functionaris Gegevensbescherming van Leef! Makelaars. Hij is te bereiken via info@leefmakelaars.nl

 

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

  • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
  • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
  • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM                                                    Brainbay B.V.

KvK 30102683                                     KvK 71551034

Postbus 2222                                      Orteliuslaan 951

3430 DC Nieuwegein                            3528 BE Utrecht

privacyhelpdesk@nvm.nl                      support@brainbay.nl

 

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

 

Wij nemen uw privacy serieus

Leef! Makelaars-Taxateurs en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Leef! Makelaars-Taxateurs verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. Leef! Makelaars-Taxateurs besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Leef! Makelaars-Taxateurs.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Leef! Makelaars-Taxateurs van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.

NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met Leef! Makelaars-Taxateurs die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Leef! Makelaars-Taxateurs. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Remodal