Gespecialiseerd in jaren '30 woningen
Menu
info@leefmakelaars.nlMail ons 023 5519006Bel ons 06 30250224App ons EnglishSet language to English

LEEF! MAKELAARS PRIVACYVERKLARING (algemeen)

Onze kernactiviteit is het begeleiden van het proces van het taxeren, verkopen en/of van woningen. Voor de verwerken van deze dienstverleningen verwerken we een veelheid aan persoonsgegevens. 
Wij hechten  veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Om je daarover beter te kunnen informeren is deze privacyverklaring opgesteld. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen m.b.t. je rechten? Dan kun je ons bereiken via onderstaande gegevens: 

Leef! Makelaars 
Staten Bolwerk 2a
2011 ML HAARLEM
KvK: 34269129
E-mailadres: info@leefmakelaars.nl
Telefoonnummer: 023 5519006

Jochum Steur is Functionaris Gegevensbescherming van Leef! Makelaars. Hij is te bereiken via info@leefmakelaars.nl. 

Op onze website kunnen er links staan die verwijzen naar andere partijen en externe organisaties. Zodra je op deze links klikt word je doorverwezen naar de desbetreffende website en geldt het privacy beleid van die partij of organisatie. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leef! Makelaars verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leefmakelaars.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Leef! Makelaars verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Leef! Makelaars verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en de NVM. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leef! Makelaars bewaart je persoonsgegevens zolang als strikt noodzakelijk voor in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Leef! Makelaars deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leef! Makelaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Leef! Makelaars jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Hosting van onze website 
 • Hosting van ons CRM systeem
 • Webbouwer
 • Vormgever
 • Watermelon Live Chat
 • Google adwords specialist Netwerkbeheerder
 • Huizensites en -platforms waaronder Funda
 • Social Media: Instagram, Facebook
 • E-mailmarketingprogramma Makelmail
 • Telefooncentrale Panas
 •  NVM

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leef! Makelaars gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leef! Makelaars gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn cookies van Google Analytics, hiermee kunnen we websitebezoek en gedrag meten en de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren. Facebook, hiermee hebben we een connectie met Social media kanaal Facebook en Watermelon Live chat, dit zorgt ervoor dat er de mogelijkheid is om te chatten met ons kantoor. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leef! Makelaars en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leefmakelaars.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

In het geval van een verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Leef! Makelaars wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leef! Makelaars neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@leefmakelaars.nl

 

 

Remodal